Basho Valley Skardu

5 Days, 4 Nights Start From PKR

5 Days Skardu Luxury Tour

Book Now

4 Days, 3 Nights Start From PKR

4 Days Skardu Tour

Book Now
Skardu Hunza Tour Packages

9 Days, 8 Nights Start From PKR On Call

Skardu Hunza Tour Packages

Book Now
Karimabad

9 Days, 8 Nights Start From PKR

Gilgit Baltistan Tour Package

Book Now
Skardu Shangilla Resort

10 Days, 9 Nights Start From PKR

10 Days Gilgit Hunza Skardu Tour Package

Book Now
Shangrilla Skardu

4 Days, 3 Nights Start From PKR

Shangrila Skardu tour package

Book Now
fairy meadows

6 Days, 5 NIghts Start From PKR82500

Fairy meadows tour package 2021

Book Now